Segells i Certificació CCPAE

Segells Certificacio CCPAE

Tots els productes són certificats amb el segell europeu i el de l’organisme de control de la comunitat autònoma que aquí Catalunya és el CCPAE, els nostres codis d’operador són els següents:

Cal Pauet CT/470/PE
El Salt del Colom CT/1338/PE

Què significa?

Els segells ens informen que aquests productors, amb el codi d’operador corresponent, és controlat amb inspeccions anuals dels organismes de control per a verificar que compleixen les lleis europees i comunitàries de producció ecològica.

Que fa el productor per a complir?

El productor a part d’estar dia a dia vetllant pels seus camps i animals ha de realitzar uns quaderns on hi registra totes les seves actuacions referents als cultius i els moviments dels animals, on pasturen què mengen… per tal de que l’organisme de control tingui un recull de dades de les tasques que realitza el productor a les seves finques(cultius i ramat)

Què significa Ecològic?

Ecològic vol dir que en aquestes finques no entren ni productes químics de síntesi, ni organismes modificats genèticament(OMG), ni medicació al·lopàtica per als animals, tant persistents a la natura i als organismes vius.
S’utilitzen mètodes preventius i fitoteràpia.

És només una normativa?

La llei de producció ecològica hi és i ha de complir-se, no hi ha flexibilitat. Però els productors van més enllà de la llei i actuen segons la seva filosofia amb respecte al medi ambient i treballant amb els seus cultius i animals de la mateixa manera que ho faria la natura per si sola, si més no que el sistema de cercle tancat s’assembli al màxim. Respectar els animals i el seu cicle vital sense modificar-lo amb cap mena de tractament.