Avís legal i condicions d’ús

Informació general

ECOTALL és una Societat Anònima de nacionalitat espanyola amb domicili a _______________________ – Barcelona (ESPANYA) està degudament Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​amb les Dades Registrals d’Inscripció: ____________NIFECOTALL és titular del Domini web www.ecotall.cat
Per contactar amb Integral ECOTALL:
Direcció__________________

Barcelona (ESPANYA).

Condicions d’Ús
www.ecotall.cat, ha estat dissenyat per donar una CONÈIXER i permetre l’Accés generals de tots usuaris d’internet a la informació i Productes d’Alimentació Integral SA
www.hacerpanencasa.com Té Continguts Que Han Estat Elaborats amb multes únicament Informatius.

Aquests continguts poden ser modificats i / o actualitzats sense notificació prèvia.

L’actualització de www.ecotall.cat està subjecte a les presents condicions d’ús. El fet d’accedir i utilitzar els continguts implica que ha llegit i accepta aquestes condicions.
El preu dels productes és el que s’estipuli en cada moment a la web, excepte en cas d’error manifest. Integral Food S.A. es reserva el dret d’anul · lar les comandes amb errors manifestos en el preu dels productes i fer la devolució de l’import pagat.

Terminis i formes de devolució i / o cancel · lació de comandes

ECOTALL garanteix al client la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posat a disposició del transportista per al seu enviament.

Protecció de dades
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ECOTALL posa a la seva disposició la següent informació:

ECOTALL és una empresa privada amb domicili al ______________________ – Barcelona (SPAIN), titular de www.ecotall.cat i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades pels usuaris.
La comunicació de les dades de caràcter personal dels usuaris de www.ecotall.cat comporta el consentiment inequívoc perquè aquestes siguin incorporades en un fitxer automatitzat, sota la responsabilitat d’ECOTALL.

A aquest efecte ECOTALL, de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, guardarà les dades de caràcter personal que hagi demanat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats. La informació que ECOTALL rep dels usuaris d’aquest lloc web és tractada amb la màxima confidencialitat.

La incorporació de les seves dades al fitxer té com a finalitat poder gestionar, administrar i agilitzar els nostres serveis, així com l’enviament de notificacions en suport electrònic o en paper d’informació relativa a www.ecotall.cat.

Dret d’accés, rectificació o cancel · lació de dades

Podeu exercir els drets reconeguts per la Llei i, en particular els drets d’accés rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.
Podrà exercir aquests drets de tres formes:

A) Mitjançant www.ecotall.cat
B) Per email a l’adreça info@ecotall.cat
C) Per escrit a l’adreça postal:
ECOTALL Departament de web
Direcció:_________
Barcelona (SPAIN).
La sol · licitud per escrit ha de contenir les dades:
- Nom i Cognoms
- Domicili
- Telèfon de contacte
- Correu electrònic de contacte.

Propietat Intel·lectual

Copyright © 2013 ECOTALL
La totalitat dels continguts de www.ecotall.cat, estan protegits pels drets de la propietat industrial i intel·lectual, titularitat d’ECOTALL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin patir els continguts de la web o altres continguts als quals es pugui accedir a través de www.ecotall.cat.